O NAMA

DOOA�E?Hazre ToursE? preduzeA�e je osnovano 1996. godine u Srebreniku pod nazivom Hazard d.o.o. Od januara 2008. posluje pod imenom Hazre Tours.A�SjediA?te firme je u Srebreniku, ul. MarA?ala TitaA�bb, a turistiA?ka poslovnica se nalazi na adresi Bosanskih branilaca bb.,A�Srebrenik, zgrada Bigeraj.

Osnovna djelatnost firme je prevoz putnika u linijskom a�� vanlinijskom prevozu kao i ugovoreni prevoz radnika Termoelektrana, Alina. Firma takoA�e obavlja i poslove turistiA?ke agencije gdje organizujemo jednodnevne i viA?ednevne ekskurzije, ljetovanja, zimovanja itd.

Hazre Tours raspolaA?e sa viA?e tipova autobusa koje moA?ete iznajmiti za prevoz kako u zemlji tako i u inostranstvu.A�NaA? vozni park raspolaA?e sa razliA?itim kapacitetima ( od 18, 20, 45, 52 sjediA?ta).