IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA

Agencija Hazre Tours raspolaA?e sa viA?e tipova autobusa koje moA?ete iznajmiti za prevoz kako u zemlji tako i u inostranstvu. Na raspolaganju su vam autobusi kapaciteta ( od 18, 20, 45, 52 sjediA?ta).

Za viA?e informacija i ponude kontaktirajte nas putem telefona: A�035/644-155, maila: hazretoursagencija@gmail.com ili liA?no u prostoriijama agencije u Srebreniku.

[huge_it_maps id=”1″]