IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA

Agencija Hazre Tours raspolaže sa više tipova autobusa koje možete iznajmiti za prevoz kako u zemlji tako i u inostranstvu. Na raspolaganju su vam autobusi kapaciteta ( od 18, 20, 45, 52 sjedišta).

Za više informacija i ponude kontaktirajte nas putem telefona:  035/644-155, maila: hazretoursagencija@gmail.com ili lično u prostoriijama agencije u Srebreniku.